Econoshock 1: Demografie

Dit is een van de schokken die besproken worden in het boek Econoshock van Geert Noels. De volledige reeks van korte besprekingen over die schokken vind je hier.

Met veel grafiekjes legt Noels uit hoe dat de wereldbevolking gekomen is tot 6,5 miljard mensen en hoe dat ze verwacht wordt verder te evolueren.
Hij verteld ons niets nieuws dat het Westen snel aan het vergrijzen is, maar geeft er ook verschillende vaststellingen weer, die politici te weinig durven of willen aanpakken:

  • Langer werken wordt waarschijnlijk de norm voor iedereen.
  • Meer sparen gedurende de loopbaan
  • Meer (selectieve?) immigratie
  • Obesitas is ook een economisch probleem
  • Zelfmoord bij jongeren, moet puur economisch gezien beter worden aangepakt
  • Verstedelijking geeft de wereld voordelen maar ook nadelen

Het boek geeft een mooi overzicht over de bevolkingsproblematiek over de hele wereld. Niet enkel de vergrijzing komt aan bod.

Morgen verschijnt Schok 2: Het zwaartepunt verschuift naar het Oosten

Het boek zelf kan je online vinden bij:

Reageer